HDI-Gerling electronische nieuwsbrief


Beste klanten en partners,

De komende jaren staat de verzekeringswereld voor enkele belangrijke uitdagingen. Daarom wil onze groep vandaag al een antwoord bieden op deze uitdagingen. Wij willen dichter bij onze klanten staan en doen dit door een nieuwe structuur te lanceren. Maar ook door efficiënter op te treden willen we kosten besparen en dat is een van de grootste troeven in het debat rond Solvency II. Door een efficiëntieverhoging willen we meer slagkracht bekomen in een competitieve markt, maar dit laat ons ook toe te investeren in nieuwe producten, zoals CMR+.


Veel leesgenot,

Patrick ThielsIn deze editie

CMR+
Veel meer dan een standaardoplossing
Talanx wil een beweeglijke
reus worden
Drie nieuwe krachten voor
HDI-Gerling
Patrick Thiels gelauwerd
als Ridder

CMR+
Veel meer dan een standaardoplossing

Met de nieuwe polis CMR+ richt HDI-Gerling Verzekeringen NV (verkort HDI-Gerling) zich tot kleine en middelgrote wegvervoerders en logistieke bedrijven, gaande van 5 tot 100 trekkers. CMR+ is een zogenaamde eenheidsoplossing. Met andere woorden, u kunt meerdere risico’s in één en hetzelfde contract onderbrengen: CMR, BA uitbating, BA na levering, BA Beroep, rechtsbijstand ... Dit levert uw klant heel wat voordelen op.
Chris Staes, director Liability, Christophe Hapers, director Marine & Special Risks en Stefan Seniow,
senior underwriter Marine & Special Risks, leggen u een en ander van naaldje tot draadje uit.

Klik hier voor het volledige artikel

Wie meer informatie wenst, kan steeds een mailtje sturen naar stefan.seniow@hdi-gerling.be
Voor concrete offertes baseren we ons op een vragenlijst, die u hier kunt downloaden
Naar boven

Talanx wil een beweeglijke reus worden


Een beweeglijke reus. Met deze contradictio in terminis maakt de Duitse Talanx-groep duidelijk waar ze naartoe wilt. De moedermaatschappij van HDI-Gerling is volop bezig met het uitrollen van een herstructureringsplan dat haar in staat
moet stellen een toonaangevende en leidende Europese verzekeringsgigant
te worden.

Klik hier voor het volledige artikel
Naar boven
Drie nieuwe krachten voor HDI-Gerling
Stefan Seniow Stefan Seniow (35) deed al heel wat ervaring op bij de megabrokers Marsh en Aon.
Bij eerstgenoemde makelaar was hij vijf jaar actief, onder andere als Client Executive op het Marine-departement. Bij Aon werkte Stefan zes jaar als Account Manager Marine. Onlangs maakte hij de overstap naar HDI-Gerling, waar hij als senior underwriter het departement Marine & Special Risks zowel nationaal als internationaal verder zal helpen uitbouwen.
Katrien Fierens Katrien Fierens (27) trad toe tot de HDI-Gerling-ploeg als underwriter Engineering.
Katrien studeerde af als ingenieur-architect in Gent en ging daarna aan de slag bij Protect. Daar was ze diensthoofd van de studiedienst en hield ze zich onder andere bezig met ABR-, decennale en garantieverzekeringen.
Joep Voet Joep Voet (33) versterkt het team risk engineers bij HDI-Gerling. Hij werkte in het verleden onder andere voor een zelfstandig risico-analysebureau, zodat hij over heel wat knowhow en ervaring beschikt. Joep zal de klanten bijstaan in het kader van de preventie van risico’s.
Naar boven
Patrick Thiels gelauwerd als Ridder
De Directie en het Management van HDI-Gerling zijn verheugd u mee te delen dat Patrick Thiels, CEO bij HDI-Gerling, onlangs gekroond werd tot Ridder in de Leopoldsorde.
Deze orde is een van drie bestaande ordes in ons land en tevens de oudste.
Wie toetreedt, ontvangt de belangrijkste en hoogste Belgische onderscheiding.
De Ridders van de Leopoldsorde zijn tevens lid van de Vereniging van de Leopoldsorde. Die organisatie heeft als doel het prestige te bewaren dat bij deze onderscheiding hoort evenals materiële en morele bijstand te bieden aan haar leden.
Patrick Thiels
Naar boven
HDI-Gerling Verzekeringen NV respecteert uw privacy. Wenst u geen elektronische post meer te ontvangen?
Stuur dan een blanco e-mail naar janna.elevteriadis@hdi-gerling.be met in het onderwerpveld 'Opzeg e-mail'.